Bokstugan

bokstugan_bjorn_2

Det centrala för vårt engagemang är inte handel med böcker och konst. Vi vill förmedla god kultur och visa att det går att göra på en mindre ort som Söderbärke.

Vi kallar oss bokstuga och knyter därmed an till en tradition från C.J. L. Almquists tid bestående av boklådor, samt från den tidiga arbetarrörelsens engagemang för folkbildning.

Bokstugan består av en välförsedd bokhandel med förlagsnya böcker och ett antikvariat.

Vi har ett varierat utbud med tyngdpunkt på engagerande litteratur – arbetarförfattare, klassiker, naturskildrare, och bilderböcker. Vi för också politisk litteratur, filosofi, psykologi, historia, idéhistoria, litteraturhistoria, Barn- och Ungdomslitteratur m.m.

Vi håller genomgående låga priser och vi finns med 13-14.000 titlar på Bokbörsen

Förutom våra egna böcker prioriterar vi verk av våra vänner. Just nu håller vi på att uppdatera och lägga in böcker av dem i menyn här intill.

Våra kommissionsförfattare är

Gå till vår sida på Bokbörsen även för andra böcker